-- home page --

Ma 20/10/2020 van

     
  Ezen az oldalon a weblapunkra vonatkozóan a látogatóink személyes adatainak felhasználási módját írjuk le.

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK “TULAJDONOSA”

A weboldal látogatását követően az azonosított, vagy nem azonosított személyekre vonatkozó adatok felhasználásra kerülhetnek.

A felhasználásra jogosult személy Arati Luciano, mint az Arati Bt, törvényes képviselője, székhelye: Budapest, VII. ker. Király utca 77.


AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK HELYE

A weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatok kezelése a fent nevezett Arati Bt székhelyén és kizárólag a tulajdonos által felhatalmazott műszaki szakember, vagy az esetleges karbantartó munkát végző szakember által történik.

A web szolgáltatásból származó adatok közlésre, vagy tovább terjesztésre nem kerülnek.

A felhasználók által információs anyag (listák, Cd-rom, hírlevél, stb.) igénylése végett közölt személyes adatok kizárólag a szolgáltatás, vagy az igény kielégítése érdekében kerülnek felhasználásra.


A FELHASZNÁLT ADATOK TÍPUSAI

Navigációs adatok

Az információs rendszerek, valamint a jelen webhely működését biztosító szoftverek, a maguk szabályos működése során összegyűjtenek olyan személyes információkat, amelyek alapvetőek az internetes kommunikációs protokollok használatához.

Olyan információkról van szó, melyek nem az érdekelt felek azonosítása céljából kerülnek összegyűjtésre, hanem épp azért, mert azok, természetüknél fogva, alkalmasak arra, hogy harmadik fél által visszatartott adatokkal történő feldolgozás és társítás révén azonosítsák a felhasználókat.


Ebbe a kategóriába tartoznak a webhelyhez kacsolódó felhasználók által használt számítógépek domain, vagy IP címei, a szükséges források URI-rendszerű (Uniform Resource Identifier) címei, a kérés időpontja, a kérés szerverre történő eljuttatásának módja, a válaszként kapott fájl kiterjesztése, a szerver által adott válasz állapotát jelölő numerikus kód (sikeres, hiba, stb.) és más, a felhasználó operációs rendszerére és informatikai környezetére vonatkozó paraméterek.

Ezek az adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy általuk anonim, statisztikai információkat nyerjünk a webhely használatáról, valamint ellenőrizzük annak helyes működését; felhasználásukat követően azok azonnal törlésre kerülnek. Az esetleges informatikai bűncselekmények által a webhelyen okozott károk esetén az adatok felhasználhatók a felelősség megállapítására: ezt az esetet leszámítva, az adatok hét napnál tovább nem tartózkodnak az állományban.
A felhasználók által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatok

Az ezen a honlapon megadott címekre fakultatív, kifejezett vagy önkéntes módon elküldött elektromos levelek a feladó (válaszadáshoz szükséges) címének, valamint az üzenetbe foglalt esetleges személyes adatainak rögzítését vonja maga után.

A honlap oldalaira fokozatosan kerülnek fel, illetve ott fokozatosan jelennek meg olyan speciális, összefoglaló információk, amelyek az igény szerinti különleges szolgáltatásokra vonatkoznak.


COOKIE-K

A webhelyen használt cookie-k a felhasználókról nem szereznek be semmilyen személyes adatot.

Nem használunk olyan cookie-kat amelyek személyes jellegű információkat közvetítenek, valamint semmilyen állandó jellegűt sem, azaz olyan rendszert, amely a felhasználók nyomon követését teszi lehetővé.

Az egy kapcsolatig élő cookie-k (tehát amelyek állandó jelleggel nem épülnek be a felhasználó számítógépébe, hanem a browser bezárása után kitörlődnek) használata szigorúan a kapcsolati azonosítók (amelyeket a szerver képez véletlenszerűen számjegyekből) közvetítésére korlátozódik; ezek a honlap biztos és hatékony böngészését teszik lehetővé.

Az ezen a honlapon használt cookie-k tiltanak mindenfajta olyan informatikai technikát, amely potenciálisan sérti a felhasználók böngészésének bizalmas jellegét, valamint nem teszik lehetővé a felhasználók személyes azonosító adatainak rögzítését sem.AZ ADATSZOLGÁLTATÁS SZABAD VÁLASZTHATÓSÁGA

A navigációs adatoknál leírtakon kívül a felhasználónak jogában áll eldönteni, hogy megadja, vagy sem a kapcsolati űrlapon kért személyes adatokat.

Amennyiben nem, vagy hiányosan adja meg, előfordulhat, hogy kérése nem lesz teljesíthető.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a Hatóságok, a 2003. évi 196. tvr. 157. §-a értelmében a személyes adatok felhasználásának ellenőrzése végett kérhetnek információkat. Ezen kérések kielégítése az adminisztrációs büntetés terhe mellett kötelező.A FELHASZNÁLÁS MÓDOZATA

A felhasznált személyes adatokat automata rendszerek kezelik, és csak annyi ideig, amennyi az adott cél eléréséhez ez feltétlenül szükséges.

Az adatok elvesztése, a jogosulatlan vagy helytelen használat és a jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében külön biztonsági intézkedéseket teszünk meg.AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek, akikre a személyes adatok vonatkoznak, bármikor jogosultak adataik meglétéről, vagy meg nem létéről igazolást kérni, vagy azok tartalmát és származását megismerni, jogosultak adataik pontosságáról meggyőződni, vagy azok kiegészítését, frissítését, vagy helyesbítését kérni (2003. évi 196. tvr. 7. §).

Ugyanezen paragrafus értelmében joguk van adataik törlését, névtelenné tételét, vagy törvénysértés miatt adataik blokkolását kérni, csakúgy, mint minden esetben, törvényes okok miatt, az adatok felhasználása ellen tiltakozni.

Valamennyi ide vonatkozó kérdést az Arati bt részére kell eljuttatni.